Vyjádření ANO Praha 6 k programovému prohlášení koalice Prahy 6

Programové prohlášení (https://www.praha6.cz/pp1822), které navazuje na to z období 2014-2018 působí dobře, jen trochu nevyváženě a leckdy neúplně až opatrně.

Jako největší slabinu vnímáme absenci kapitoly Investice – radní s touto nově vzniklou gescí zřejmě ještě neví, co bude v příštích čtyřech letech dělat. Například by tam mohlo být, že postavíme krytý bazén Petynka. V minulém prohlášení tento jasný bod byl a díky tomu má aktuálně Praha 6 zažádáno o územní rozhodnutí, ale vypadá to, že stavět se nejspíš nebude…

S jasnou podporou dostavby silničního okruhu plně souhlasíme. Podpora Břevnovské radiály z Prahy 6 je i z našeho pohledu správná věc, jen je v rozporu se záměry aktuální koalice na hlavním městě – jak to tedy vnímá Top09 a STAN? Rozpočet kapitoly životní prostředí se neustále snižuje, ale v prohlášení je slíbeno všeho více a lépe, takže určitě bude potřeba navýšení finančních prostředků. Výsadby nových stromů a keřů jsou fajn, jen chybí vhodné plochy. Praha 6 opravdu nepotřebuje předražené vertikální zelené stěny do ulic!

V územním rozvoji se hodně mluví o transformačních plochách a nové zástavbě, ale například na rekonstrukci sídliště Červený vrch se úplně zapomnělo. Pokračovat, podporovat, dbát, rozvíjet, vyhodnocovat… celá kapitola školství je výčtem správných činností, nenajdeme zde ale moc konkrétních cílů.

V oblasti prevence rizikového chování (Zdravá šestka) se prohlášení soustřeďuje jen na děti a mládež. Vzhledem k demografickým údajům a faktu, že v Praze 6 je největší podíl seniorů, chybí programy prevence rizik právě pro tuto skupinu.

Kapitola o bezpečnosti postrádá jakoukoliv invenci či využití nových technologií a prvků smart cities.

Kapitola Kultura je napsaná dobře – přehledně a konkrétně. V památkové ochraně bychom čekali více akce, než jen konstatování, že toho stejně moc nemůžeme.

Jsme rádi, že v kapitole Sport a volný čas se bude pokračovat v rozvíjení Ladronky dle schváleného plánu. Praha 6 určitě podpoří vznik dvou sportovních hal, ale zatím neví na jaké sporty budou. I v této kapitole chybí Petynka…

V dopravě chybí jasná podpora prodloužení tramvaje do Suchdola a na Prahu 8. MČ Praha 6 chce trochu nestandardně prosazovat trolejbusy. I proto bychom čekali větší podporu elektromobility. Chválíme ale snahu o propojení KESu do Podbaby, což je jediná možnost, jak ulevit Vítěznému náměstí od dopravy.

A konečně otevřenost, na které si aktuální koalice hodně zakládá. Setkávání starosty se spolky, na které starosta moc nechodil, je určitě dobrá tradice. A zpřesnit jednací řády výborů a komisí pro větší transparentnost jednání a efektivitu bude snad konečně znamenat jejich otevření veřejnosti o což se dlouhodobě snažíme.

I přes tyto drobné nejasnosti věříme, že kroky aktuální rady městské části posunou Prahu 6 zase o kus dál, a proto jí přejeme hodně úspěchů.

Zastupitelský tým ANO Praha 6

28. 3. 2019