Údržba zeleně a úklid na Praze 6

Sociálními sítěmi se šíří poplašné informace o rostoucích nákladech na údržbu zeleně i úklidu komunikací. Pojďme se podívat, kde je pravda. Z úst přímo zodpovědného radního Romana Mejstříka (ANO)

Na území MČ Prahy 6 je nedostatečně investováno do údržby veřejné zeleně. Z tohoto důvodu došlo v průběhu let ke snížení frekvence všech zahradnických úkonů. Péči o veřejnou zeleň dále výrazně zasáhlo rozhodnutí nepoužívat chemický prostředek Roundup, který je nyní nahrazen mechanickým odstraňováním plevele, což je však vzhledem k povrchu zpevněných ploch málo účinné a vyžaduje velmi časté opakování. Finanční náročnost tedy zůstala stejná, ale kvalita se výrazně zhoršila. V roce 2012 činila celková výměra udržované zeleně 2 274 000 m˛ a byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 55 mil. Kč. V letošním roce tvoří celkovou výměru 2 314 000 m˛ a vyčleněné finanční prostředky činí 52,350 mil. Kč, což je v porovnání o 40 000 m˛ více a 2,650 mil. Kč méně. Četnosti jednotlivých prací jsou stanoveny dle přidělených finančních prostředků a jsou tedy nyní nutně voleny s nedostatečnou frekvencí.

Co se týče srovnání úrovně úklidu komunikací a zimní údržby nedošlo v této oblasti v průběhu let k výrazným změnám výměry uklizených komunikací. Stejně jako u zeleně zůstala finanční náročnost téměř stejná a kvalita z důvodu mechanického odstraňování plevele výrazně horší. V roce 2012 činily finanční prostředky na úklidové práce 43 mil. Kč a na zimní údržbu 6 mil. Kč. Letos je vynaloženo 38 mil. Kč, na zimní údržbu pak 8,42 mil. Kč. Letos se počítá se zapojením společnosti SNEO, a.s. při zajišťování zimní údržby komunikací z důvodu ušetření finančních nákladů za výkon brigádníků při sněhové pohotovosti.

 Ing. Roman Mejstřík, radní MČ Praha 6

20. 10. 2016