Šesťák – od záměru po vzkříšení

Dejvická pulzující životem? Prostě to uděláme. To bylo naše předvolební heslo. A teď to prostě děláme. Hned po nástupu na radnici po volbách jsem se začal tímto tématem zabývat. Vytáhl jsem si stoh studií na toto téma a udělal poradu radních, na kterou jsem připravil stručný harmonogram projektu rozdělený na etapy. Rekonstrukce Dejvické je projekt, který přesahuje naše volební období, zejména díky nutnosti řešit parkovací stání formou podzemní garáže a s tím souvisejících nákladů a v neposlední řadě taky obtížnému projednáváním. Na tom se vlastně zasekly i všechny předchozí snahy o realizaci tohoto projektu. Ona vlastně ani nikdy nebyla vůle to skutečně řešit.

Jako rychlé oživení než přijdou na řadu větší stavební zásahy jsem navrhnul kultivovat slepé rameno Dejvické, které kdysi ústilo do kruhového objezdu Vítězného náměstí. Toto místo je jedním z nejživějších a nejfrekventovanějších v centru Prahy 6, především díky proudícím davům lidí, ale také kvůli blízkosti atraktivních podniků jako KFC či Bageterie Boulevard. Jeho potenciál byl ovšem využitý na parkování 16 vozidel, a tak jsme na Kulaťáku měli jedno malé parkoviště. Viděl jsem, jak obdobné místo u Buzulucké ulice, kde je pomník obětem druhé světové války, je často využívané lidmi k posezení a objevují se tam i výstavy s armádní tématikou. Nabídka sezení je tam ovšem nedostatečná a jiné akce tam ministerstvo obrany nepovoluje.

Šesťák – od záměru po vzkříšení

Takže logickým závěrem bylo vybudování jakési platformy s pestrou nabídkou sezení, která by sloužila jako podklad pro pořádání dalších akcí, například výstav, malých akustických koncertů, pouličním umělcům, ochutnávkám, tanečním kurzům a podobně. Hlavně jsem ale chtěl na Praze 6 vybudovat místo, kde by se lidé mohli potkávat, sednout si společně na chvíli aniž by si museli něco kupovat jako na jiných zahrádkách. K tomu se nabalovaly další nápady, jako umístit sem veřejné piáno, pouliční knihovnu, či šachové stolky. Proto jsem nápad konzultoval s Ondřejem Kobzou, který piána do ulic poskytuje. Ten byl projektem tak nadšený, že hned projevil zájem o jeho provozování.

Nechal jsem zpracovat první návrh a s ním jsem oslovil všechny majitele blízkých gastroprovozů, jestli by neměli zájem spolufinancovat tento veřejný projekt, který by jim mohl přinést i částečný užitek. Doslova nadšení vzbudil nápad u Bageterie Booulevard, která se aktivně začala podílet na přípravě a dodala také svého dvorního architekta – pana Miroslava Krátkého z atelieru Archicraft. S těmito architekty jsme záměr poměrně dlouho konzultovali, než došlo k samotnému zadání práce na projektu. Bageterie se posléze rozhodla věnovat na výstavbu sponzorský dar ve výši 1 milion korun. Tímto bych chtěl majiteli, panu Petru Cichoňovi ještě jednou poděkovat. Majiteli Restaurace Kulaťák se nápad také líbil, i když z něj přímo nemá žádný užitek – k jeho provozovně je to moc daleko. I přesto nám přispěl nemalou částkou sto tisíc korun. I za to díky. Majitelům KFC a Starbuck´s (nadnárodní řetězec Amrest) se nápad také velmi líbil, ale nedokázali najít vůli ke spoluúčasti. KFC si dokonce chtělo požádat o zábor na předzahrádku, ale po naší konzultaci od toho upustili a počkali si na realizaci zdarma…

Šesťák – od záměru po vzkříšení

Zbývalo ještě zvolit správný název projektu (pracovně jsme mu na radnici říkali Střevo, nebo Appendix), proto jsme uspořádali veřejnou anketu přes radniční noviny a web, kde se sešlo víc jak 50 návrhů. Požadovali jsme, aby název evokoval šestku, Kulaťák, Dejvice, setkávání, pohodu. Jako nejlepší nám přišel návrh obyvatelky Prahy 6 paní Lucie Šůchové, která jej pojmenovala prostě Šesťák.
Cesta k realizaci Šesťáku byla poměrně krkolomná, protože to není standardní stavba, ani obyčejná předzahrádka. Takže původní úvahy o umístění pouze na výpůjčku formou záboru se měnily na žádost o Územní Souhlas, který posléze stavební úřad přehodnotil na plnohodnotné Územní a Stavební Povolení. Proto se realizace povedla až letos, a navíc pouze v první etapě. Původně plánovaný kiosek by se měl na podzim doplnit společně s přípojkami. Šesťák je koncipován jako dočasný projekt do doby celkové rekonstrukce Vítězného náměstí, na které nyní intenzivně pracujeme.
Dalším velkým otazníkem byla správa a provozování Šesťáku. Oživení se neděje totiž samo o sobě, musí ho někdo zařizovat a také to něco stojí. A to radnice dělat nemůže. Koncept fungování je vymyšlen tak, že správce může na Šesťáku provozovat občerstvení (obecně platí, že lidi jsou tam, kde je co pít) ale má povinnost starat se o podium, udržovat ho v čistotě, vybavit ho mobiliářem, ale hlavně zde pořádat různé zajímavé akce, aby se tu něco dělo. Konzultovali jsme koncept provozu s potencionálními zájemci, ale nikdo projektu tolik nevěřil a nechtěl se o správu ucházet. Proto jsme nakonec správu přidělili přímo Ondřejovi Kobzovi, který Šesťáku velmi fandil a hlavně má nejbohatší zkušenosti s oživováním veřejných prostranství. Smlouva je pouze do konce tohoto roku, s možností prodloužení.

Šesťák – od záměru po vzkříšení

Šesťák je vyroben z kvalitních terasových prken ze sibiřského modřínu, který je ponechán bez povrchové úpravy, pouze s impregnací, takže časem pěkně zešedne. Dodavatel byl vysoutěžen na veřejném tržišti Prahy 6. Z pěti uchazečů byla vybrána nejlevnější nabídka společnosti Design Chotěboř. Cena za kompletní realizované dřevěné podium včetně květníku je 1,7 mil. Kč bez DPH. Osm stromů (catalpa) včetně zeminy a další výsadby květníku realizoval dodavatel údržby zeleně Prahy 6.
Samozřejmě jsme zaznamenali několik kritických hlasů od lidí, kteří mají nejradši věci tak, jak jsou. Kromě úbytku oněch 16 stání se ještě lidé podivovali právě nad výběrem místa. Proč děláme odpočinkové místo na rušné křižovatce? Toto není místo pro relaxaci, jak jsem také slyšel. Musím zdůraznit, že nejde o to udělat klidnou zahrádku někde v parku, kam dojde pár lidí, ale využít potenciál tohoto pulsujícího místa. Ve světových městech je zcela běžné sedět rušnějších místech.
Od začátku jsem byl přesvědčen, že tento záměr je dobrý. Oficiální křest proběhl ve středu 11. května 2016 a hned po otevření začal Šesťák fungovat – přirozeně sem lidé chodí, sedí a mluví spolu. Věřím, že si na něj obyvatelé brzo zvyknou více a stane se přirozenou součástí Prahy 6.
Díky všem, kteří projekt podporovali.

Ing. Arch. Martin Polách

23. 5. 2016