Segway dopravníky na Praze 6

V souvislosti s nařízením hl. m. Prahy č.14/2016 se působnost firem nabízejících služby ve formě projížděk osobními dopravníky začala přesouvat na území Prahy 6, neboť v centrální části města byla zakázána. S ohledem na převážně obytný charakter našeho území, s velkým množstvím zelených ploch, vznikají i zde nebezpečné konfliktní situace zejména v parcích a veřejných prostranstvích určených pro volnočasové aktivity jakými je např. areál Ladronka či Obora Hvězda.

K této nově vzniklé problematice proběhla řada diskuzí hodnotících veškerá pro i proti. V počátku byla zvažována varianta regulace v podobě stanovení vytýčené trasy. Tato myšlenka však nebyla vyhodnocena jako průchozí. Důvodem bylo, že službu využívají převážně cizinci, kteří pravidla, bohužel, povětšinou nedodržují, jak se můžeme každý den přesvědčit např. v Oboře Hvězda. Většina uživatelů této služby navíc stojí na Segway poprvé a řádně ho neovládá. Určitým dokladem o výsměchu jakýmkoliv pravidlům je i skutečnost, že jedna z provozoven poskytujících služby zapůjčení těchto vozítek byla zřízena přímo v areálu Ladronky, kde je jejich pohyb výslovně zcela zakázán provozním řádem. Stížnosti obyvatel Praha 6 dosahují řádově desítek měsíčně. Rád bych zmínil i fakt, že se nejedná o rozvoj elektromobility, ale turistickou atrakci komplikující život obyvatel v daných oblastech. Vymahatelnost práva, tedy výběr pokut za porušování pravidel ze strany cizinců, je takřka nemožná.piln

Po projednání ve všech dotčených komisích jsem se proto rozhodl pro prosazení žádosti k vedení hl. m. Prahy o zařazení MČ Praha 6 pod nařízení č. 14/2016, které by vedlo k plošnému zákazu vozítek Segway na území Prahy 6. V tomto duchu předložím i materiál Radě MČ ke schválení.

26. 5. 2017