Finanční výbor Prahy 6 – jak si vedeme?

Petr Macháček je jedním z našich zástupců ve finančním výboru Prahy 6. Poprosili jsme ho proto o rychlé shrnutí, jak to na této horké půdě jde.

 Finanční výbor je poradním orgánem ZMČ Praha 6 a zasedá zhruba 1x za měsíc. Má 13 členů, z hnutí ANO jsme 3 (Jiří Holeček, Antonín Gold a Petr Macháček).

Klasicky řešíme otázky rozpočtů, dlouhodobých výhledů, rozpočtových opatření či investiční strategii městské části. Sešlo se zde mnoho odborníků a manažérů s širokými znalostmi z oblasti financí, a tak jsou debaty profesionální, často emotivní a dlouhé.

V pondělí 16. 5. proběhlo pravidelné zasedání Finančního výboru. Výjimečné bylo tím, že část schůze bylo společné zasedání Finančního a Kontrolního výboru. Na programu byl totiž závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2015.

Úhrn příjmů za rok 2015 byl ve výši 837.639,05 tis. Kč, což je 100,54 % upraveného rozpočtu (UR). Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2015 činil v úhrnu 841.569,88 tis. Kč, což je 81,39 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období schodkem v celkové výši 3.930,83 tis. Kč.

Na skutečnosti, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2015 skončilo, oproti upravenému schodku ve výši 200.924,20 tis. Kč, schodkem pouze ve výši 3.930,83 tis. Kč, mají vliv především nižší skutečné výdaje. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů (76,87 %) a zůstatek finančních prostředků v běžné rozpočtové rezervě.

Schodek 3,9 mil Kč je určitě dobrý z pohledu téměř vyrovnaného rozpočtu, ale proč tak velká odchylka od plánu? Šetřilo se na správných místech? Proč některé investice mají tak významné zpoždění? Jak zlepšit průběžný monitoring výdajů?

To jsou otázky, na které bude FV hledat odpovědi. A naší zástupci ANO dokáží být velice zvědaví a efektivní ;-)

Petr Macháček

19. 5. 2016