Čistá a zelená Praha 6

Městská část Praha 6 je právem označována jako zelená část hlavního města. V současné době spravuje městská části Praha 6 celkem 210 ha ploch veřejné zeleně, 23 sportovišť, 81 dětských hřišť a 5 hřišť pro seniory. A daří se nám dokončovat další projekty!

Zeleň je jednou za našich priorit. Podle mě to právě k Praze 6 patří, a tak věnujeme hodně pozornosti úklidům zeleně, chodníků i veřejných prostor, kvalitnímu jarnímu i podzimnímu úklidu a servisu spojeném se tříděným odpadem. Díky tomu je Prahy 6 tak hezká, tak čistá a atraktivní i pro ostatní obyvatele Prahy.

Pracujeme na mnoha projektech, některé vidíte, jiné ne, jako například podzemní kontejnery na tříděný odpad, které budujeme v hustě obydlených oblastech. Jednoznačné zlepšení lokality tím, že se odstraníme nevzhledné kontejnery a dáme je pod zem. Revitalizujeme také postupně zelené plochy po celé šestce tak, aby splňovaly moderní nároky na zeleň ve městě, stejně tak dětská hřiště, které musí dodržovat nejnovější normy a musí být například oploceny.

Projektů je hodně, ještě více plánů. Máme vizi, která se zaměřuje na seniory a aktivní prvky v parcích pro ně, na sportoviště pro mladé i další dětská hřiště v oblastech, kde aktuálně chybí. Aktivně pracujeme také s pejskaři – učíme je dodržovat čistotu, děláme pro ně dokonce velkou akci 6 Tlapek, aby věděli, že s nimi v Praze 6 počítáme. A když se náhodou zapomene, dokážeme velice rychle a efektivně psí exkrementy uklidit.

Praha 6 je čistá a zelená a není to samo sebou. Mám perfektní tým, mám vizi a dokázal jsem, že umíme pracovat, že umíme zlepšit Prahu 6.

Co už jsme pro vás v Praze 6 udělali:

Zajímá vás má práce?

Sledujte mě na Facebooku:  MejstrikRoman

rmejstrik@praha6.cz

 

22. 9. 2018