Naši lidé

Praha 6 - seznam našich lidí

Bc.Taťána Klíčová

zastupitelka

Ing. Roman Mejstřík

zastupitel

Program

1.

SOCIÁLNÍ POLITIKA PRAHY 6

Našim hlavním cílem je propojení zdravotního a sociálního pomezí, a tím efektivní zajištění tolik potřebných zdravotních a sociálních služeb pro občany Prahy 6. Díky zřízení pozic komunitní sestry a koordinátora sociálních služeb dosáhnout zefektivnění péče jak v terénní, tak ambulantní zdravotně sociální oblasti.

2.

DOŘEŠENÍ PROJEKTŮ:

 • Poliklinika Břevnov – úspěšná rekonstrukce objektu i jednotlivých ordinací; nabídka potřebných zdravotních odborností

 • Objekt Šatovka – generační propojení bydlení a sociálních služeb

 • Integrované centrum sociálních služeb Šolínova - pobytové sociální služby, odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, denní/týdenní stacionář apod.

 • Komplexní zajištění služeb také pro zdravotně znevýhodněné osoby „neseniorského“ věku, pro které se obtížně hledá umístění ve vhodném zařízení

 • Realizace opatření, která by vedla ke stabilizaci personálu v zařízeních poskytující péči občanům Prahy 6. Přístup k těmto projektům musí být maximálně odpovědný, odborný a s dlouhodobou vizí, tak, aby péče byla komplexní a dostupná všem potřebným

3.

DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Realizace Parkovacího domu na Dědině, příprava P+R Horoměřická

 • Podporujeme výstavby nových tramvajových tratí, především na Dědinu, do Suchdola, přes řeku na Prahu 8 a také na Strahov

 • Eliminujeme autobusové nádraží na Vítězném náměstí

 • Zrealizujeme pěší lávku přes Horoměřickou dle návrhu ze soutěže

 • Propojíme cyklostezku v Šáreckém údolí pod Horoměřickou

 • Budeme hledat možnost druhého napojení Vokovic

 • Konečně zrealizujeme rekonstrukci parku Lazaro Cardenase v Bubenči

4.

SPORT A VOLNÝ ČAS

 • Na Ladronce postavíme nová hřiště a sportoviště pro veřejnost dle schváleného Plánu pro Ladronku. Cílem je oddělit rekreační zónu od sportovní tak, abychom uspokojili poptávku po obou typech využití volného času a zabránili kolizím mezi sportovci a rekreanty

 • Na Vypichu připravíme výstavbu skateparku a bruslařského areálu, který bude sloužit i v zimě

 • Budeme prosazovat znovuoživení rekreačních ploch kolem Džbánu a přesměrování některých velkých akcí do této lokality

 • Zahájíme stavbu krytého bazénu Petynka tak, abychom ho otevřeli do konce volebního období

 • Budeme finančně podporovat mládežnický sport na Praze 6

5.

ÚZEMNÍ ROZVOJ A VEŘEJNÝ PROSTOR

 • Na základě výsledků soutěže na rekonstrukci Vítězného náměstí, kterou jsme prosadili, budeme požadovat její co nejrychlejší realizaci

 • Nyní je čas na proměnu Dejvické ulice. Připravíme harmonogram, přičemž zapojíme obyvatele do návrhu, získáme a projednáme návrh úprav včetně řešení parkování, a realizaci návrhu budeme prosazovat na hlavním městě

 • Je nutné zpracovat územní studie a regulace pro velká rozvojová území Prahy 6 – především Nové Ruzyně, Papírenské, Nového Sedlce, Prašného mostu či Strahova

 • Zadanou územní studii Tiché Šárky schválíme zastupitelstvem, necháme zapsat do centrální evidence a pokusíme se o pořízení regulačního plánu

6.

INOVACE A DIGITALIZACE

 • Změna přístupu k využívání chytrých technologií

 • Založení platformy Chytrá Praha 6 s cílem spolu s občany a institucemi využívat potenciál datových platforem jako je Golemio pro život na Praze 6

 • Zpřístupnění dat Prahy 6 pro využití třetích stran

 • Realizace GIS platformy s rychlým zobrazením klíčových událostí na Praze 6

 • Digitalizace radnice – od registrací do školek až po grantovou politiku

 • Změníme přístup k využívání chytrých technologií – SMART z většího nadhledu nejsou chytré lavičky, ale synergie a vzájemném provázání technologických možností a informací, které na Praze 6 máme, do jednoho kompaktního celku, fungujícího a sloužícího občanům, ne mediálním zájmům radnice

 • Vytvoříme platformu Chytrá Praha 6 s cílem strategicky a dlouhodobě řešit tuto otázku na území Prahy 6. Koncepčně, s jasnou vizí – zlepšit život pomocí moderních technologií v naší městské části. Máme zde velice kvalitní vysoké školy, odborníky, aktivní občany i lidi na radnici. Pozveme je k jednomu stolu a společně se zaměříme na zájmy občanů a využití chytrých technologií. Pro občany, s občany

Akce

Kontakt

Oblastní Organizace ANO Praha 6 praha6@anobudelip.cz
předseda Ing. Roman Mejtřík