Naši lidé

Praha 6 - seznam našich lidí

Judr. Patricie Pražáková

zastupitelka

Ing.arch.Martin Polách

radní a místostarosta

Zděnek Hořánek

zastupitel

Bc. Jiří Holeček

zastupitel

Bc.Taťána Klíčová

zastupitelka

Ing. Roman Mejstřík

radní a zastupitel

Marek Tolde

zastupitel

Program

1.

Efektivní řízení a důsledná správa obecního majetku

• zrevidujeme všechny smlouvy a nevýhodné vypovíme, prosadíme vyrovnaný rozpočet pod kontrolou,

• efektivní výdaje vždy v zájmu obyvatel Prahy 6, transparentní schvalování, osobní zodpovědnost jednotlivců,

• avízovaná a transparentní výběrová řízení dohledatelná na internetu, zavedeme centralizované nákupy, vždy více nabídek pro porovnání, smlouvy připraví profesionálové,

• budeme se chovat jako řádný hospodář.

2.

PRAVIDELNÁ A OTEVŘENÁ KOMUNIKACE RADNICE S OBČANY

• jednání zastupitelstva v normálních termínech, nikoliv výhradně o prázdninách a v době dovolených, dopředu ohlášený program jednání zastupitelstva,

• dostatečná a včasná komunikace s občany při projednávání důležitých záměrů, sběr názorů formou anket a osobního kontaktu, promítnutí požadavků do formulace zadání

• včasná a důsledná informovanost občanů jako prevence nedorozumění, maximální využívání informačních kanálů – web, měsíčník Šestka, výstavní plochy, osobní ankety, atd.

3.

VŠESTRANNĚ FUNGUJÍCÍ CENTRUM PRAHY 6

• vrátíme život na Dejvickou - patří sem, chceme částečnou pěší zónu na Dejvické mezi ulicí Na hutích a Vítězným náměstím, vyřešit koncepčně jako celek za pomoci veřejné architektonické soutěže,

• chceme více stromů a zeleně, nové dláždění, předzahrádky a lavičky, prostor pro kulturní a jiné akce,

• začneme se zabývat řešením parkování a obsluhy na Dejvické tak, aby se mohla zrekonstruovat v celé délce,

• chceme zrevitalizovat zelenou plochu před vysokými školami a vybudovat atraktivní park přímo v centru Prahy 6, iniciujeme jednání s VŠCHT

4.

ŘEŠENÍ NEDOSTATKU MÍST V JESLÍCH, ŠKOLKÁCH A ŠKOLÁCH

• navýšení kapacity mateřských škol a základních škol zřizovaných městskou částí, např. formou nástaveb, příprava plánu pro jejich následné využití

• podpora vzniku a provozu soukromých školek , dětských školek a firemních školek

• prosadíme zřízení obecních jeslí na Praze 6 a podpoříme jesle soukromé   

• podpora dalších zařízení pro předškolní děti, podpora rozumných aktivit dětí a mládeže ve volném čase a současně intenzivnější prevence jejich rizikového chování

5.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST V ULICÍCH

• posílíme pravidelné hlídky strážníků v krizových místech, zlepšíme osvětlení inkriminovaných míst

• v duchu prvorepublikové tradice, kdy každá ulice měla svého strážníka, se zasadíme o přidělení stálých služeb strážníků pro jednotlivé rajony

• chceme, aby strážníci byli tam, kde jsou potřeba na úkor odtahového byznysu

• zásadní regulace hazardu na Praze 6

6.

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE, MHD A PARKOVÁNÍ V PRAZE 6

• po otevření tunelu Blanka zanalyzujeme dopad na dopravu v Dejvicích, a aktivně budeme hledat její další zlepšení

• zasadíme se o vyladění MHD po spuštění nové trasy metra, a podpoříme další rozvoj tramvajových linek

• zoptimalizujeme parkovací kapacity pro občany Prahy 6, podpoříme P+R parkoviště na metru pro odlehčení míst bez parkovacích zón

7.

PODPORA AKTIVNÍHO ŽIVOTA A BYDLENÍ SENIORŮ

• podpoříme péči o seniory v rodinném prostředí dalším zlepšením pečovatelské péče

• jednoznačně podpoříme vznik nových domů pro seniory s pečovatelskou službou a dostatečným zázemím pro aktivní život

• podpoříme funkční centra pro vícegenerační aktivity na Praze 6

• budeme podporovat dobrovolnictví nikoliv formou poradenství, ale přímou pomocí tam, kde je nejvíc potřeba

• chceme zapojit aktivní seniory do produktivních rodin na Praze 6, zrealizujeme program „náhradní babička, náhradní dědeček“

8.

VÍCE KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ NA PRAZE 6

• budeme aktivně pokračovat v podpoře kulturních počinů a institucí na Praze 6

• chceme více kulturních a společenských aktivit přímo v ulicích Prahy 6, aby město více žilo a lidé se více potkávali

• podpoříme vznik a provoz lokálních center pro účely komunitního života, podpoříme spolky a jejich aktivity, na Praze 6 chceme aspoň jedno fungující klubové kino a jeden běžný kinosál

• chceme vytvořit tradice z pořádání menších multitématických akcí dle poptávky občanů a to i v samotné budově radnice

9.

DŮSLEDNÁ OCHRANA PŘÍRODNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT PRAHY 6

• chceme zkvalitnit kontrolu a údržbu parků, sportovišť, dětských hřišť a okolí školních zařízení

• budeme důsledně chránit hodnotnou zeleň Prahy 6 a nedopustíme její přeměnu v zastavěnou plochu (development na Džbánu)

• důsledně budeme chránit historické památky a veřejná prostranství Prahy 6, u budov nalezneme jejich nejlepší nové využití 

10.

PŘÍMÉ NAPOJENÍ LETIŠTĚ A KLADNA

• časté autobusové spoje do Kladna zvyšují dopravu a zatěžují životní prostředí Prahy 6, nejsou efektivní ani ekologické

• autobusové spoje na letiště nejsou hodné moderní metropole

• podpoříme urychlenou výstavbu přímého spojení letiště Václava Havla a Kladna s Prahou formou rychlodráhy

Akce

Kontakt

Oblastní Organizace ANO Praha 6 praha6@anobudelip.cz
předseda Ing. Roman Mejtřík